Ústí nad Labem - Vrkoč

Vrkoč - profil křídovýmí pískovci

Foto 18. Vulkanická hornina utuhla v křídových sedimentech tvořených jílovitými pískovci. Profil těchto hornin najdeme cestou na lokalitu. Stav 27.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce