Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - schematická situace na lokalitě

Obrázek 1. Schematická mapa výskytu horninových typů na Vinařické hoře. Profil je mírně převýšený (podle Kopeckého, 1959).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce