Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - deskovitá odlučnost nefelinitu

Foto 8. V některých partiích příkrovu je vyvinuta zřetelně deskovitá odlučnost nefelinitu. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce