Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - struskovitý nefelinit

Foto 7. Pórovitá a struskovitá textura nefelinitu, který odděluje dvě odlišné fáze tvorby příkrovu. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce