Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - polohy struskovitého nefelinitu

Foto 6. Dvě odlišné fáze tvorby příkrovu jsou odděleny polohou pórovitých a struskovitých hornin. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce