Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - druhotná výplň dutin nefelinitu

Foto 21. Četné dutinky v nefelinitu jsou vyplněny druhotnými minerály, nejčastěji je to kalcit. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce