Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - jámový lom v nefelinitu

Foto 2. Jámový etážový lom leží z. od vrcholu Vinařické hory a je založen v lávovém proudu olivinického nefelinitu. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce