Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - zvětrávání na puklinách nefelinitu

Foto 19. Na plochách odlučnosti dochází ke zřetelnému zvětrávání, které je nápadné změnou barvy horniny. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce