Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - celistvá textura nefelinitu

Foto 16. Nefelinit je tmavě šedá hornina s velmi jemně zrnitou texturou. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce