Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - sedimenty s příměsí vulkanického materiálu

Foto 14. Nezpevněný sediment charakteru říční terasy s vulkanickou příměsí. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce