Vinařice - Vinařická hora

Vinařice - nezpevněné sopečné produkty v nadloží výlevů

Foto 13. V nadloží hlavního výlevu najdeme polohu nezpevněných sopečných produktů. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce