Vepice

Vepice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 22-23 Mirovice, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu J. Waldhausrová. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální jílovitopísčité hlíny, hlinité písky; 3 – deluviofluviální hlinité písky a jílovitopísčité hlíny; 4 – deluviálně soliflukční hlíny; 17 – středočeský pluton: žulový porfyr; 26 – středočeský pluton: porfyrická amfibol-biotitickámelanokratní žula (typ Čertovo břemeneo).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce