Vepice

Vepice - porfyrické vyrostlice K-živců v durbachitu

Foto 9. Pro durbachitové horniny jsou charakteristické porfyrické vyrostlice K-živců. Bývají karlovarsky zdvojčatělé, někdy se zřetelně zonální stavbou a mohou dosahovat velikosti až několik centimetrů. Stav 15.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce