Vepice

Vepice - jámový lom v durbachitech

Foto 2. V jámové lomu probíhá těžba metodou vylamování větších bloků, které jsou dále zpracovávány. Stav 15.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce