Vepice

Vepice - stavba pegmatitové žíly

Foto 16. Pegmatity jsou hrubě zrnité horniny a obsahují především krystaly křemene, živců a biotitu.
V centrálních zónách se objevují i větší dutiny. Stav 15.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce