Vepice

Vepice - pegmatitová žíla v durbachitu

Foto 14. Durbachity místy proráží pegmatitová tělesa, která mají charakter žil nebo i méně pravidelných těles. Stav 15.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce