Vepice

Vepice - uzavřenina magmatitů v durbachitu

Foto 13. V melasyenitech až melagranitech (durbachitech) jsou poměrně četné uzavřeniny jiných, zpravidla středně až drobně zrnitých magmatických hornin. Stav 14.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce