Vepice

Vepice - uzavřenina ruly v durbachitu

Foto 11. V melasyenitech až melagranitech (durbachitech) se někdy objevují drobné uzavřeniny okolních biotitových rul. Stav 15.8.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce