Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - geologická mapa okolí

Mapa 2.  Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-22 Žďár nad Sázavou, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu I. Stárková, D. Skácelová. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty; 61 – moldanubikum: leukokratní biotitické migmatity;
62 – moldanubikum: migmatitické biotitická ruly; 66 – moldanubikum: drobně až středně lepidoblastické biotitické pararuly; 67 – drobně až středně zrnité masivní granoblastické biotitické pararuly.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce