Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - turistická mapa

Mapa 1.  Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 46 Havlíčkobrodsko (sektor B5), vydala TRASA spol.
s r. o. v roce 1999, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Poloha lokality je označena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce