Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - vstup do štoly

Foto 9. Vstup do štoly je dnes možný pouze přes soukromý rekreační objekt. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce