Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - zbytky rudní haldy

Foto 8. Zbytky rudní haldy po geologickém průzkumu v 50. letech 20. století. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce