Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - zbytky po historické těžbě

Foto 5. Zbytky po historické těžbě stříbrných rud jsou morfologicky dobře zřetelné. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce