Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - výtok důlní vody

Foto 12. Důlní voda vytéká nedaleko štoly a je silně mineralizovaná. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce