Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - druhotná mineralizace

Foto 10. Intenzivním zvětráváním rudních minerálů vznikají druhotné produkty - nejčastěji žlutý jarosit a žlutohnědý limonit. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce