Stříbrné Hory - Pekelská štola

Pekelská štola - cíp lesa se zbytky dobývek

Foto 1. Okraj lesa, ve které najdeme četné zbytky po historické těžbě stříbrných rud. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce