Stříbrné Hory - Borovský potok

Borovský potok - směs úlomků hornin a strusek

Foto 7. Břeh potoka obsahuje úlomky hornin ve směsi se struskovým materiálem. Strusky jsou obvykle černé barvy s porézní stavbou. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce