Stříbrné Hory - Borovský potok

Borovský potok - lokalita ve břehu potoka

Foto 4. Struskový materiál lze sbírat v levém břehu Borovského potoka. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce