Slaný - Slánská hora

Slaný - geologická mapa list Kralupy nad Vltavou

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-21 Kralupy nad Vltavou, vydal Ústřední ústav geologický, 1987, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty; 3 – deluviální a ronové sedimenty; 4 – deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty; 5 – spraše a sprašové hlíny; 15 – sodalitický nefelinit s olivínem;
18 – křída, bělohorské souvrství: slínité a jílovité prachovce; 19 – křída, perucko-korycanské souvrství: křemenné, jílovité a glaukonitické pískovce.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce