Slaný - Slánská hora

Slaný - přístup na lokalitu

Foto 9. Od posledních domů ve městě vede k lomu štěrková cesta, po které se jde asi 200 m a po levé straně je lom. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce