Slaný - Slánská hora

Slaný - etážový lom na Slánské hoře

Foto 6. Lom založený na Slánské hoře odkrývá nefelinit z vypreparovaného tělesa přívodní dráhy. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce