Slaný - Slánská hora

Slaný - celistvý, tmavě šedý nefelinit

Foto 16. Nefelinit je tmavě šedá až černá, celistvá hornina s mikroporfyrickou strukturou. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce