Slaný - Slánská hora

Slaný - sloupcovitá odlučnost nefelinitu

Foto 13. Nefelinit na Slánské hoře vykazuje méně nebo více výraznou sloupcovitou odlučnost. Stav 28.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce