Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - geologická mapa 1:50 000Pohled - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Vlevo výřez z geologické mapy 1:50 000, list 23-21 Havlíčkův Brod. Vydal Český geologický ústav v roce 1995, redaktor listu P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 1 – fluviální sedimenty; 2 – deluviofluviální sedimenty; 5 – deluviální sedimenty; 8 – sprašové hlíny; 14 - lamprofyr; 18 – moldanubický pluton: středně zrnitý muskovit-biotitický až biotit-muskovitický granit; 28 – moldanubikum: silimanit-biotitická pararula, silně migmatitizovaná; 30 – moldanubikum: silimanit-biotitická pararula, slabě migmatitizovaná.

Vpravo výřez z geologické mapy 1:50 000, list 23-22 Žďár nad Sázavou. Vydal Český geologický ústav v roce 1998, redaktor listu I. Stárková, D. Skácelová. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty; 3 – deluviofluviální sedimenty;12 – moldanubický pluton: biotitický až dvojslídný granit; 62 – moldanubikum: biotitická pararula až migmatit; 66 – biotitické pararuly místy se silimanitem, slabě migmatitizované; 69 – moldanubikum: amfibolity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce