Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - migmatitizovaná rula

Foto 7. Převážně biotitové ruly jsou silně migmatitizované a střídají se tmavší a světlejší polohy. Stav10.11.2005.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce