Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - ultramafické uzavřeniny plášťových hornin

Foto 26. Ultramafické uzavřeniny plášťových hornin jsou lemovány reakční zónou, tvořenou z velké části vláknitým amfibolem. Stav 10.11.2005.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce