Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - velké lupeny biotitu v pegmatitu

Foto 22. V pegmatitových žilách se kromě vyrostlic živců setkáme i s velkými agregáty hnědočerného biotitu. Stav 10.11.2005.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce