Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - granodiorit moldanubického plutonu

Foto 18. Středně zrnitá stavba granodioritu s porfyrickými vyrostlicemi plagioklasů. Stav 15.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce