Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - biotit v rule

Foto 14. Lištovitá zrna biotitu v biotitové rule. Režim XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce