Pohled u Havlíčkova Brodu

Pohled - pleochroický biotit v rule

Foto 13. Lištovitá zrna silně pleochroického biotitu v biotitové rule. Režim PPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce