Křížov - Blaník

Křížov - stavba blanické ortoruly

Foto 7. Typická stavba ortoruly v okolí Blaníku - převažují světlé minerály křemen a živce, z tmavých minerálů je zastoupen biotit. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce