Křížov - Blaník

Křížov - vstup do lomu

Foto 4. Do lomu je přístup ze silnice po staré účelové komunikaci. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce