Křížov - Blaník

Křížov - opuštěný lom

Foto 3. Opuštěný stěnový lom je zarostlý, poskytuje však dostatek studijního materiálu ortorul. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce