Křížov - Blaník

Křížov - ortorula s porfyroblastem granátu

Foto 10. Lokálně se v ortorula objevují porfyroblasty granátu. Časté jsou automorfní krystaly dodekaedrického typu. Stav 21.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce