Komorní hůrka u Chebu

hm. %
SiO2 37,97
TiO2 2,99
Al2O3 11,00
Fe2O3 7,89
FeO 4,92
MnO 0,22
MgO 12,40
CaO 13,04
Na2O 3,75
K2O 2,04
H2O+ 0,91
H2O- 0,45
P2O5 0,94
CO2 1,11
F 0,14
0,03
suma 99,80
ppm
Ba  1182
Be 3
Cr 450
Cu 80
Mo 28
Nb 123
Ni 214
Rb 46
Sr 766
Y 29
Zn 118
Zr 217

Tabulka 1. Chemické složení melilit-olivinckého bazaltu podle Shrbeného (1979).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce