Komorní hůrka u Chebu

Komorní hůrka - geologická mapa list Cheb

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 11-14 Cheb, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu P. Šantrůček. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – rašeliny, slatiny; 3 – deluviofluviální sedimenty splachových depresí; 14 – deluviální sedimenty; 16 – pleistocén: melilitický olivinický nefelinit; 17 – pleistocén: pyroklasitka Komorní hůrky;
45 – arzberská série: dvojslídný kvarcitický fylitický svor s polohami kvarcitů; 46 – arzberská série: biotitický kvarcitický fylitický svor s polohami kvarcitů.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce