Komorní hůrka u Chebu

Komorní hůrka - profil v pyroklastickém materiálu

Foto 8. Profil v popelovém a lapillovém materiálu. Stav 12.10.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce