Komorní hůrka u Chebu

Komorní hůrka - lávová puma

Foto 7. V popelovém a lapillovém materiálu lze najít ojedinělé sopečné pumy. Stav 12.10.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce