Komorní hůrka u Chebu

Komorní hůrka - bývalý lom

Foto 4. Dnešní stav na Komorní hůrce - bývalý lom je zcela zarostlý, odkryvy pyroklastik jsou jen ojedinělé. Stav 12.10.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce