Komorní hůrka u Chebu

Komorní hůrka - struktura struskovité lávy

Foto 11. Textura struskovité lávy, která tvoří součást výplně přívodního kanálu. Stav 12.10.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce